Prawo do ograniczenia przetwarzania

Artykuł 18 RODO daje jednostkom prawo do ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych w pewnych okolicznościach. Oznacza to, że dana osoba może ograniczyć sposób w jaki organizacja wykorzystuje jej dane. Jest to alternatywa do żądania usunięcia danych.


Z powrotem