Prawo do sprzeciwu

Podmiot danych ma prawo do sprzeciwu, z przyczyn odnoszących się do jego lub jej szczególnej sytuacji, w każdej chwili do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, która opiera się na punkcie (E) lub (f) artykułu 6 (1) , w tym profilowania w oparciu o te przepisy. Podmiot nie będzie już przetwarzać dane osobowe, chyba że podmiot posiada ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania które biorą priorytet nad interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.


Z powrotem