Prawo do powiadomienia

W przypadku naruszenia danych osobowych, administrator danych bez zbędnej zwłoki i, tam gdzie to możliwe, nie później niż 72 godziny po zdaniu sobie sprawy z tego, ma powiadomić o naruszeniu danych osobowych do organu nadzoru właściwego zgodnie z artykułem 55, chyba że naruszenie danych osobowych jest mało prawdopodobne, aby spowodować zagrożenie dla praw i wolności osób fizycznych.


Z powrotem