Prawo do informacji

Istnieje potrzeba przejrzystości w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania danych w celu umożliwienia obywatelom UE korzystanie z prawa do ochrony danych osobowych. Dlatego rozporządzenie ogólne Ochrona danych (PKBR) daje jednostkom prawo do informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, co prowadzi do różnych obowiązków informacyjnych przez podmiot.


Z powrotem