Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych jest jednym z podstawowych praw dotyczących danych osobowych w Rozporządzeniu Generalnym Ochrony Danych (PKBR). Zasadniczo przenoszenie danych to prawo do przesyłania danych osobowych z jednej organizacji (podmiot) do innej organizacji lub osoby, w kontekście cyfrowych danych osobowych (zbiorów i podzbiorów) i automatycznego przetwarzania. Gdy jesteś gotowy, wybierz opcję i wygenerujemy Państwu plik Excel, który zawiera dane osobowe.Z powrotem